Menu

Oznamy

Novinky

 • Škola v prírode Vrátna

  Žiaci 1.stupňa ZŠ v Dobšinej sa zúčastnili ŠvP v nádhernom prostredí Malej Fatry vo Vrátnej. Ubytovaní boli v Hoteli Boboty, ktorý svojou jedinečnou polohou a prekrásnym okolím, splnil najtajnejšie očakávania.

   Pre žiakov bol pripravení bohatí program. Vyučovanie učiteľov suplovali sprievodcovia a tabule na náučných chodníkoch. Vlastivedné učivo žiaci zvládali počas cestovania. Spoznávali nášho národného hrdinu Jánošíka pri čítaní povestí a  podrobne spracovaných prezentáciách ich učiteľkami. Naučili sa o ňom aj pieseň, ktorá sa im veľmi páčila a sprevádzala ich celým pobytom. Oboznamovali sa s tradíciami tohto kraja, aj z rozprávania tety, ktorá im robila ukážky výroby syrových korbáčikov. Žiaci si na syroch veľmi pochutili a odniesli si ich domov ako suvenír pre rodičov. Prírodovedu si zopakovali v chránenom území Malej Fatry, kde si užili vyhliadkovú jazdu lanovkou na Chleb a na turistickej vychádzke na Jánošíkove Diery. Po turistike boli žiaci odmenení záchranármi horskej služby a  mohli si vyskúšať zlaňovanie. Celé vyučovanie bolo prepojené telesnou výchovou, nechýbala ani malá olympiáda, plávanie v hotelovom bazéne, nočný pochod s Jánošíkom, či návšteva lanového parku. Odmenou žiakov za aktívne vyučovanie bol nájdený Jánošíkov poklad plný sladkostí, za ktorý chceme poďakovať primátorovi mesta Dobšiná J. Slovákovi a konateľovi Mestských lesov Dobšiná M. Kollárikovi. Drobné odmeny sme udelili aj za malú olympiádu, vzorný poriadok a správanie na izbách.

 • Vo svete cudzieho jazyka .

        Viac ako mesiac sme sa tešili na 2.máj,kedy k nám zavítala vzácna návšteva  do tried tretieho ročníka  ZŠ. Toto edukačné podujatie pod názvom  “WELCOME  TO WONDERLAND“ pripravili študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína  Filozofa  v Nitre .Vedúcou projektu je PhDr.Mária Kiššová,PhD ,ktorá je vedúcou KAA FF UKF v Nitre. Podujatie je súčasťou kurzu Detská literatúra. Cieľom projektu je premostiť akademickú prípravu budúcich pedagógov s praktickou skúsenosťou v autentickom prostredí základnej školy. Počas celého dopoludnia žiaci pracovali v piatich skupinách pod vedením študentov. Stretnutie sa nieslo v duchu rozprávok a anglického jazyka, preto študenti vystupovali ako rozprávkové bytosti. Žiakom sa aktivity veľmi páčili a za svoju aktívnu činnosť každý žiak dostal diplom. Študenti si prácu s našimi žiakmi pochvaľovali a veríme ,že odchádzali z našej školy spokojní a bohatší o cenné skúsenosti.

 • Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky Spojenej školy   a riaditeľa Základnej školy v Dobšinej

      Dňa 22. apríla 2016 sa v telocvični základnej školy v Dobšinej uskutočnil už tradičný stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky Spojenej školy a riaditeľa Základnej školy.Tento rok sa turnaja zúčastnilo 5 družstiev - ZŠ Dobšiná, SOŠ Dobšiná, ZŠ Gemerská Poloma, Detský domov Dobšiná, Reedukačné centrum Mlynky- Biele Vody. Vedúci družstiev, vzhľadom na počet zúčastnených, zvolili systém turnaja každý s každým. Žiaci tak mali  možnosť zmerať si svoje zručnosti so všetkými súpermi. Súťažiaci zvádzali za stolmi tuhé boje o víťazstvo, a doslova sa bojovalo o každú loptičku. Po odohratí všetkých zápasov a zosumarizovaní tabuľky bolo jasné, že aj tento rok úlohu favorita potvrdili chlapci z Mlyniek. Zvíťazili vo všetkých zápasoch, a tak si zaslúžene odvážali pohár pre víťazov. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo chlapcov SOŠ v Dobšinej, ktorí lepšie zvládli súboj o tretie miesto s domácimi borcami zo Základnej školy. V družstve Detského domova sa predstavila aj Gabika Polanecká, ktorá reprezentuje naše mesto v domácich a celoštátnych súťažiach. Pri neúčasti ďalšieho skúseného hráča, jej brata Lukáša, obsadili konečné štvrté miesto. Novými účastníkmi turnaja boli žiaci z Gemerskej Polomy, ktorí pri svojej prvej účasti svojou hrou nesklamali a skončili piaty. Prezentovali sa veľkou bojovnosťou a rozhodne majú veľký potenciál zlepšovať sa.

 • FLORBALOVÝ  TURAJ

  V rámci rozvoja fyzických, pohybových schopností a upevňovania priateľských vzťahov sa 03.12.2015 uskutočnil 2. ročník florbalového turnaja.

        Z pôvodne pozvaných štyroch družstiev sa na turnaji zúčastnili tri :  Základná škola s materskou školou Nižná Slaná, Osemročné gymnázium Dobšiná a naša Základná škola, Zimná 190, Dobšiná.

 • Mikuláš pod Pišlom

      A znovu sa nám podarilo privítať Mikuláša ako sa povie „vo veľkom štýle“. Žiaci sa neskutočne tešili na príchod magickej skupiny, lenže povolenie na vstup do ľudského sveta dostal iba Mikuláš a čert. Anjelik ostal, predpokladáme, z bezpečnostných dôvodov na nebesiach. Pri organizovaní tejto hromadnej školskej akcie pomohlo rodičovské združenie pri ZŠ Dobšiná, začo rodičom veľmi pekne ďakujeme. Rodičia pripravili balíčky,ktoré sa v „deň D“ platiacim žiakom RZ porozdávali .Nechýbali riekanky, básničky a pesničky. No ale aj čert mal robotu, pretože sa našli aj takí žiaci, ktorí dostali od čerta poriadnu po zadku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dobšiná
  Zimná 190, 049 25 Dobšiná
 • 058/7941 342

Fotogaléria